Jednostki akademickie i naukowe

Rada Użytkowników MSK BIAMAN

dr hab. inż. Sławomir Adam Sorko, prof. PB
e-mail s.sorko@pb.edu.pl
Politechnika Białostocka
Przewodniczący RU

prof. dr hab. Jan Wójcik
e-mail jwojcik@zbs.bialowieza.pl
Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży
Wiceprzewodniczący RU

dr Czesław Byliński
e-mail bylinski@uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku
Sekretarz RU

dr hab. inż. Adam Sołbut
e-mail a.solbut@pb.edu.pl
Politechnika Białostocka

dr hab. Marian Stanisław Uba, prof. UwB
e-mail uba@uwb.edu.pl
Uniwersytet w Białymstoku

mgr Konrad Raczkowski
e-mail konrad.raczkowski@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

mgr inż. Jarosław Ogonowski
e-mail jarosław.ogonowski@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

dr inż. Janusz Musialik
e-mail jmusialik@chopin.man.bialystok.pl
Uniwersytet Muzyczny Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Maciej Otapowicz
e-mail motap@interia.pl
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

ks. Marian Stromkowski
e-mail xmastr@op.pl
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne

KOORDYNATOR BUDOWY MSK BIAMAN
inż. Cezary Citko
e-mail ccitko@biaman.pl 
Politechnika Białostocka
Centrum Komputerowych Sieci Rozległych
ul. Wiejska 45a p.023
15-351 Białystok
tel. (085) 7469155
 
 

Strona w trakcie budowy
Ilość odwiedzin: 44860

Aktualności

01.10.2011
INTERNET - STUDENCI!!!
Informacje dotyczące dostępu do Internetu w Domach Studenta i Hotelu Asystenta dostępne są na stronie: http://studenci.biaman.pl

28.12.2010
Zmiana stawki VAT
W wyniku zmiany stawki VAT na 23%, od 1 stycznia 2011 r. Abonenci będą obowiązani do zapłaty wynikającej z umowy kwoty netto (pozostającej bez zmian) powiększonej o podatek VAT według stawki 23%.
Komunikat dla abonentów biznesowych
Komunikat dla pracowników/studentów
16.12.2009
Platforma Obsługi Nauki PLATON
Politechnika Białostocka, jako operator MSK BIAMAN uczestniczy w realizacji projektu PLATON - Kontener usług wspólnych.
Projekt PLATON zakłada stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Usługami tymi są:
1. Usługi wideokonferencji
2. Usługi eduroam
3. Usługi kampusowe
4. Usługi powszechnej archiwizacji
5. Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD
Więcej informacji
01.11.2008
Bezpłatne certyfikaty SSL!
CKSR Politechniki Białostockiej, jako operator MSK BIAMAN oraz członek Konsorcjum PIONIER, uruchomił procedurę uzyskiwania elektronicznych certyfikatów SSL dla serwerów środowiska oświaty, akademickiego i naukowego. O bezpłatny certyfikat mogą ubiegać się szkoły, uczelnie, instytucje naukowe włączone do sieci MSK BIAMAN.
Certyfikaty podpisywane są bezpośrednio przez urząd certyfikujący Comodo/Terena.
Procedura pozyskania certyfikatu:
Politechnika Białostocka
Inne uczelnie/podmioty
Więcej informacji o TCS
07.12.2005
W węźle głównym uruchomiono nowe zasilanie awaryjne UPS o mocy 40-80kW oraz agregat pradotwórczy o mocy 80kW. W dniu 08.12.2005 o godz. 6.30 nastąpi przeniesienie wszystkich urządzeń do nowego systemu zasilania. Spowoduje to 5 min. przerwę do wszystkich sieci obsługiwanych przez MSK BIAMAN. Działania te mają na celu uniezależnienie się od przerw (dowolnie długich) w dostawie energii.
Serwer pocztowy