Jednostki akademickie i naukowe


Politechnika Białostocka
Centrum Komputerowych Sieci Rozległych
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

operator telekomunikacyjny Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN
(wpis do rejestru przesiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 1480)


Dyrektor CKSR
inż. Cezary Citko
tel.: 85 746 9154, 85 746 9155
kom.: 602 624 377
e-mail: ccitko@biaman.plKontakt dla klientów indywidualnych - Internet w akademikach
Sprawy dotyczące umów, opłat i obsługi technicznej:
tel.: 85 746 9150
automatyczna sekretarka: 85 746 9158
e-mail: internet@biaman.pl
studenci.biaman.plKontakt dla klientów biznesowych
Sprawy formalno-prawne:
tel.: 85 746 9157
fax: 85 746 9156
e-mail: biuro@biaman.pl

Sprawy techniczne sieci:
tel.: 85 746 9153, 85 746 9151
e-mail: operator@biaman.pl

Sprawy dotyczące serwerów:
tel.: 85 746 9152, 85 746 9757
e-mail: operator@biaman.plTelewizja PlatonTV
tel.: 85 746 7150
fax: 85 746 9156
e-mail: platontv@biaman.pl
www.platontv.biaman.plBezpieczeństwo i nadużycia w sieci
e-mail: abuse@biaman.pl
 

Strona w trakcie budowy
Ilość odwiedzin: 44850

Aktualności

01.10.2011
INTERNET - STUDENCI!!!
Informacje dotyczące dostępu do Internetu w Domach Studenta i Hotelu Asystenta dostępne są na stronie: http://studenci.biaman.pl

28.12.2010
Zmiana stawki VAT
W wyniku zmiany stawki VAT na 23%, od 1 stycznia 2011 r. Abonenci będą obowiązani do zapłaty wynikającej z umowy kwoty netto (pozostającej bez zmian) powiększonej o podatek VAT według stawki 23%.
Komunikat dla abonentów biznesowych
Komunikat dla pracowników/studentów
16.12.2009
Platforma Obsługi Nauki PLATON
Politechnika Białostocka, jako operator MSK BIAMAN uczestniczy w realizacji projektu PLATON - Kontener usług wspólnych.
Projekt PLATON zakłada stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Usługami tymi są:
1. Usługi wideokonferencji
2. Usługi eduroam
3. Usługi kampusowe
4. Usługi powszechnej archiwizacji
5. Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD
Więcej informacji
01.11.2008
Bezpłatne certyfikaty SSL!
CKSR Politechniki Białostockiej, jako operator MSK BIAMAN oraz członek Konsorcjum PIONIER, uruchomił procedurę uzyskiwania elektronicznych certyfikatów SSL dla serwerów środowiska oświaty, akademickiego i naukowego. O bezpłatny certyfikat mogą ubiegać się szkoły, uczelnie, instytucje naukowe włączone do sieci MSK BIAMAN.
Certyfikaty podpisywane są bezpośrednio przez urząd certyfikujący Comodo/Terena.
Procedura pozyskania certyfikatu:
Politechnika Białostocka
Inne uczelnie/podmioty
Więcej informacji o TCS
07.12.2005
W węźle głównym uruchomiono nowe zasilanie awaryjne UPS o mocy 40-80kW oraz agregat pradotwórczy o mocy 80kW. W dniu 08.12.2005 o godz. 6.30 nastąpi przeniesienie wszystkich urządzeń do nowego systemu zasilania. Spowoduje to 5 min. przerwę do wszystkich sieci obsługiwanych przez MSK BIAMAN. Działania te mają na celu uniezależnienie się od przerw (dowolnie długich) w dostawie energii.
Serwer pocztowy